• głupich jest liczba nieprzeliczona (Wulgata).
 • sub Iove (frigido)
  [łac., ‘pod (zimnym) Jowiszem’],
  pod gołym niebem (Horacy Pieśni).
 • z punktu widzenia wieczności (traktować sprawy, rzeczy);
 • z najwyższą pochwałą, z najwyższym odznaczeniem (dawna forma oceny wyróżniającej na dyplomach).
 • summum bonum
  [łac., ‘najwyższe dobro’],
  w różnych systemach etycznych najwyższa wartość lub ostateczny cel ludzkich dążeń;
 • zbyt surowe stosowanie litery prawa może prowadzić do niesprawiedliwości.
 • we wszystkim jest miara, są granice (których przekraczać nie należy).
 • nawet rzeczy płaczą (Wergiliusz Eneida).
 • zasada prawa rzymskiego, wg której budowle, urządzenia i rośliny trwale związane z gruntem należą do właściciela gruntu.
 • (jak powiadają prawnicy) nadmiar nie szkodzi (św. Augustyn Państwo Boże).
 • sursum corda!
  [łac.,‘w górę serca’],
  nie traćcie ducha, odwagi;
 • sus Minervam docet
  [łac., ‘świnia poucza Minerwę’],
  uczy głupi mądrego; jajo mądrzejsze od kury.
 • znoś i powstrzymaj się; cierp i panuj nad sobą (dewiza stoików).
 • szmonces
  [jidysz],
  kawał, dowcip żydowski.
 • tabula in naufragio
  [łac., ‘deska w czasie rozbicia się okrętu’],
  ostatnia deska ratunku.
 • tarde venientibus ossa
  [łac., ‘dla spóźnionych — kości’],
  kto późno przychodzi, sam sobie szkodzi.
 • tempora labuntur (tacitisque senescimus annis)
  [łac.],
  czas upływa (a my starzejemy się wraz z cicho biegnącymi latami) (Owidiusz).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia