• sero venientibus ossa
    [łac., ‘dla późno przybywających – kości’],
    kto późno przychodzi, sam sobie szkodzi.
  • sługa sług bożych — tytuł używany przez papieży od czasów Grzegorza I Wielkiego w oficjalnych dokumentach adresowanych do całego Kościoła.
  • jeśli się godzi porównywać rzeczy małe z wielkimi (Wergiliusz Georgiki).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia