zwietrzelina
 
Encyklopedia PWN
zwietrzelina,
geol. nagromadzenie produktów wietrzenia;
z. utworzona w wyniku wietrzenia fiz. jest zespołem okruchów skalnych różnej wielkości, o składzie chem. materiału wyjściowego; z. powstała wskutek wietrzenia chem. stanowi produkt odbiegający swym składem od utworu wyjściowego; jest pozostałością (residuum) po odprowadzeniu przez wody rozpuszczonych składników skały; z. może pozostawać na miejscu wietrzenia lub zostać z niego usunięta w wyniku procesów denudacyjnych. Niektóre z. są eksploatowane ze względu na zawartość kopalin.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia