związki interkalacyjne
 
Encyklopedia PWN
przestrzenie między warstwami są zajęte przez uwięzione — w wyniku inkluzji — jony, atomy lub małe cząsteczki związków chemicznych, np. zwiąezk interkalacyjny grafitu z potasem C8K.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia