zmęczenie
 
Encyklopedia PWN
zmęczenie,
fizjol. odwracalne zmniejszenie zdolności funkcjonowania narządu spowodowane jego nadmierną lub długotrwałą czynnością;
o wystąpieniu zmęczenia — fizycznego lub umysłowego — decydują różne zmiany zachodzące w ustroju, zależne od rodzaju pracy, a gł. od jej intensywności: wyczerpywanie rezerw energ., niedotlenienie tkanek, zmiany enzymatyczne, przesunięcia jon. i in.; w zmęczeniu występującym przy pracy fiz. dochodzi nie tylko do zmian w mięśniach, lecz także do upośledzenia czynności synaps nerwowo-mięśniowych i nerwowych ośr. ruchowych; automatyzacja procesów produkcyjnych prowadzi u pracowników do zmęczenia umysłowego, zw. znużeniem, będącym wynikiem działania na organizm monotonii pracy; rozróżnia się z. ostre, podostre (zmiany w tego typu zmęczenia likwiduje dość szybko odpowiedni odpoczynek) oraz przewlekłe.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia