zatrudnienie
 
Encyklopedia PWN
zatrudnienie,
ekon. liczba osób pracujących, z reguły na podstawie umowy o pracę;
zatrudnienie oblicza się dla podmiotów gospodarczych, gałęzi, jednostek podziału terytorialnego kraju (gmin, województw) i gospodarki narodowej; w Polsce do kategorii osób zatrudnionych wg klasyfikacji GUS należą: 1) pracownicy najemni (osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy — umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru); 2) osoby prowadzące działalność gospodarczą (rolnicy, prywatni przedsiębiorcy, przedstawiciele wolnych zawodów); 3) chałupnicy; 4) agenci; 5) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych; 6) duchowni wszystkich wyznań; żołnierze zawodowi, funkcjonariusze policji oraz pracownicy resortów spraw wewnętrznych i obrony narodowej są ujmowani przez GUS osobno; statystyki dotyczące zatrudnienia obejmują dane na koniec roku (wg stanu w dniu 31 XII) lub pokazują przeciętny stan zatrudnienia w ciągu roku (niekiedy w przeliczeniu na zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia