zasobność gleby
 
Encyklopedia PWN
zasobność gleby,
zawartość w glebie przyswajalnych form poszczególnych składników pokarmowych (makro- i mikroelementów) w odniesieniu do określonych gatunków i odmian lub zespołów (zbiorowisk) roślin;
jeden z czynników żyzności gleby; zasobność gleby można oznaczać za pomocą metod biologicznych, chemicznych oraz fizykochemicznych; wyróżnia się gleby mało i średnio zasobne oraz zasobne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia