żabowate
 
Encyklopedia PWN
żabowate, Ranidae,
rodzina płazów bezogonowych (płazy);
667 gat. silnie zróżnicowanych pod względem wielkości, z reguły dł. poniżej 5 cm, jedynie afryk. Conraua goliath — największy płaz bezogonowy — ma dł. do 30 cm; rozróżnia się grupę gat. silnie związanych z wodami — cechują je długie odnóża tylne, z palcami spiętymi błoną pływną, oraz grupę gat. form bardziej związanych z lądem, niektóre żyjące w glebie lub na drzewach — te mają budowę krępą; w większości składają jaja do wody, nieliczne na lądzie (u tych przeobrażenie w osłonach jajowych); w Polsce — wodne, tzw. żaby zielone, np. żaba jeziorkowa (Rana lessonae, dł. 6–7 cm), żaba śmieszka (Rana ridibunda, dł. do 11–14 cm, największa z krajowych) i prawdopodobnie ich mieszaniec, żaba wodna (Rana esculenta); lądowe, tzw. żaby brunatne, np. żaba trawna (Rana temporaria, dł. do 10,5 cm), żaba moczarowa (Rana arvalis, dł. ok. 8 cm, samce w szacie godowej błękitne); ubarwienie gat. krajowych bardzo zmienne; żabowate występują na wszystkich kontynentach (choć np. w Australii tylko na północnym skraju), w Europie jako jedyne płazy sięgają poza koło podbiegunowe.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Żaba wodna (Rana kl. esculenta) fot. G. Połutrenko/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Żaba śmieszka (Rana ridibunda) fot. S. Wąsik/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Żaba jeziorkowa, Rana lessonae, gatunek płaza z rodziny żabowatych.fot. P. Fabijański/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia