ylidy
 
Encyklopedia PWN
ylidy,
związki organiczne o cząsteczkach, w których sąsiadujące: atom węgla i heteroatom mają przeciwne ładunki formalne, przy czym atom węgla jest obdarzony ładunkiem ujemnym, a heteroatom dodatnim, oraz istnieje możliwość utworzenia między nimi wązania podwójnego;
heteroatomem może być atom azotu, fosforu, arsenu, antymonu, tlenu, siarki, selenu, chloru i in.; ylidy (prócz tlenowych i azotowych) są opisywane wzorami granicznymi, np.: (CH3)2S–CH2 ↔ (CH3)2S=CH2; ylidy są wykorzystywane w syntezie organicznej (np. synteza witaminy A, β-karotenu).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia