Wittiga reakcja
 
Encyklopedia PWN
Wittiga reakcja,
reakcja otrzymywania alkenów (olefin) przez działanie ylidów fosforowych (alkilidenofosforanów) na aldehydy lub ketony:
(C6H5)3P=CHR1 + R2CHO → R1CH=CHR2 + (C6H5)3PO;
szeroko wykorzystywana w chemii organicznej (synteza olefin, przedłużanie łańcucha węglowego aldehydów, synteza złożonych związków heterocyklicznych); opracowana 1954 (G. Wittig).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia