wyszehradzkie zjazdy
 
Encyklopedia PWN
wyszehradzkie zjazdy 1335 i 1339,
traktaty zawarte w Wyszehradzie;
1335 — król czeski Jan Luksemburski zrzekł się pretensji do tronu polskiego oraz rozstrzygnięto spór polsko-krzyżacki, przysądzając Polsce Kujawy i ziemię dobrzyńską, Krzyżakom zaś Pomorze Gdańskie; 1339 — Kazimierz III Wielki przyznał Andegawenom następstwo tronu w Polsce w przypadku swej śmierci bez męskiego potomka.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia