wykroczenie
 
Encyklopedia PWN
wykroczenie,
w polskim prawie karnym czyn zabroniony niebędący przestępstwem; jako mniej szkodliwy społecznie, zagrożony karą aresztu od 5 do 30 dni, ograniczenia wolności do 1 miesiąca, grzywny lub nagany;
kodeks wykroczeń przewiduje też kary dodatkowe za wykroczenie; za wykroczenie sprawca ponosi odpowiedzialność karną w postępowaniu w sprawach o wykroczenia przed kolegiami do tych spraw, mających siedziby przy sądach rejonowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia