wyboru reguły
 
Encyklopedia PWN
wyboru reguły,
fiz. zbiór warunków określających, które z energetycznie możliwych przejść między stanami układu kwantowego (np. jądra, atomu, cząsteczki) mogą być zrealizowane;
przejścia bardzo mało prawdopodobne nazywa się przejściami wzbronionymi. Reguły wyboru wyrażają fakt, że w przejściach kwantowych oprócz zachowania energii muszą być spełnione inne prawa zachowania (całkowitego momentu pędu, parzystości itp.). W zależności od tego, czy prawo zachowania wielkości, do której się te reguły odnoszą, jest spełnione dokładnie, czy tylko w przybliżeniu, reguły wyboru mogą być ścisłe (np. przejścia ze zmianą całkowitego momentu pędu układu zamkniętego) lub przybliżone (przejścia ze zmianą całkowitego spinu atomu); przejścia kwantowe wzbronione przybliżonymi regułami wyboru mogą zachodzić w przyrodzie, jednak ze znacznie mniejszym prawdopodobieństwem niż przejścia dozwolone.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia