przejścia wzbronione
 
Encyklopedia PWN
przejścia wzbronione,
fiz. przejścia układu kwantowego ze stanu metatrwałego do stanu o niższej energii, z emisją fotonu (np. deekscytacja wzbudzonych stanów elektronowych w atomach, deekscytacja wzbudzonych stanów jądrowych) lub cząstki (np. rozpad beta), naruszające reguły wyboru określone dla danego typu przejść;
mogą zachodzić tylko w przypadku, gdy naruszone przez nie reguły wyboru mają charakter przybliżony; są znacznie mniej prawdopodobne od przejść dozwolonych. P.w. występują w silnie rozrzedzonych gazach (np. mgławicach, koronie słonecznej), w których średni czas pomiędzy zderzeniami atomów (cząsteczek) jest dłuższy od czasu życia atomów metatrwałych. P.w. odpowiadają w widmie opt. linie wzbronione.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia