wolontariat
 
Encyklopedia PWN
wolontariat
[łac. voluntarius ‘dobrowolny’, ‘chętny’],
nieodpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych osób, społeczności czy organizacji;
w Polsce działalność wolontariatu (m.in. prawa i obowiązki wolontariuszy) reguluje ustawa z 24 IV 2003 O działalności pożytku publicznego i wolontariacie; pracę wolontariusza może podjąć każdy chętny; tylko w niektórych wypadkach obowiązują ograniczenia wiekowe, np. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wolontariusz musi mieć ukończone 18 lat; wolontariusze mogą świadczyć pomoc na rzecz: organizacji pozarządowych (zajmujących się np. pomocą humanitarną, opieką socjalną), organów administracji publicznej i jednostek im podległych lub nadzorowanych przez nie; świadczenie pomocy na rzecz osób fizycznych i firm może odbywać się tylko za pośrednictwem organizacji lub instytucji działających na rzecz osób indywidualnych, np. ośrodka pomocy społecznej; pierwsze centrum wolontariatu w Polsce powstało 1993; za pośrednictwem Biur Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy świadczy ono m.in. usługi w zakresie szukania miejsc pracy dla wolontariuszy; 2004 działało w Polsce 16 centrów wolontariatu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia