wojny polsko-ruskie
 
Encyklopedia PWN
wojny polsko-ruskie X–XIV w.,
wojny spowodowane wzajemnymi interwencjami dynastycznymi, zatargami granicznymi, a niekiedy także próbami opanowania całych dzielnic.
W 981 książę kijowski Włodzimierz Wielki zajął Grody Czerwieńskie, dając początek długotrwałym konfliktom z Polską. W 1018 Bolesław I Chrobry, ingerując w spory dynastyczne książąt kijowskich, zdobył Kijów i osadził na tronie swego zięcia Świętopełka I; wracając do kraju zajął Grody Czerwieńskie, które 1031 Jarosław Mądry ponownie włączył do Rusi. Bolesław II Śmiały dwukrotnie (1069, 1077) osadzał na tronie kijowskim swego wuja Izasława I; prawdopodobnie 1069 zajął Grody Czerwieńskie. Wzajemne interwencje powtarzały się wielokrotnie za czasów Władysława I Hermana i Bolesława III Krzywoustego. Od końca XII w. wzrastało zainteresowanie książąt krakowskich bogatą Rusią Halicko-Wołyńską. Otrucie ostatniego księcia halicko-wołyńskiego Bolesława Jerzego II (Piasta z dynastii mazowieckiej) przez opozycję wewnętrzną dało pretekst Kazimierzowi III Wielkiemu do interwencji; 1340–52 przy pomocy węgierskiej podbił Ruś Halicko-Wołyńską i przyłączył ją do Polski.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia