Grody Czerwieńskie
 
Encyklopedia PWN
Grody Czerwieńskie, ziemia czerwieńska,
termin występujący 1018 i 1031 w Powieści dorocznej na określenie części południowo-wschodniego pogranicza polsko-ruskiego;
granicę wschodnią stanowił Bug, zachodnią — rz. Wieprz, na południu — ziemia bełska, na północy — partie południowe późniejszej ziemi chełmskiej; w X–XI w. terytorium Grodów Czerwieńskich stanowiło przedmiot sporów między Polską a Rusią Kijowską; w XI w., po nieudanych próbach ze strony polskiej (1018, 1069), ugruntowała tutaj swoją zwierzchność Ruś Kijowska; na przełomie XIII i XIV w. Grody Czerwieńskie zostały wchłonięte przez księstwo bełskie i częściowo ziemię chełmską; w literaturze historycznej Grody Czerwieńskie były przedmiotem licznych hipotez i polemik dotyczących ich zasięgu terytorialnego i roli w wydarzeniach IX–XI w.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia