werbiści
 
Encyklopedia PWN
werbiści, Zgromadzenie Słowa Bożego, Societas Verbi Divini (SVD),
męskie zgromadzenie zakonne o charakterze misyjnym, zał. 1875 w Steyl (Stijl) w Holandii przez bł. A. Janssena;
gł. cele: prowadzenie działalności misyjnej w krajach pozaeur., rekolekcje, wyd. prasy katol.; w Polsce od 1919 (Poznań), gł. domy: Pieniężno (seminarium misyjne — ponad 300 werbistów pol. przebywa na misjach), Górna Grupa; istnieją 2 żeńskie gałęzie w.: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Ducha Świętego (czynne, zał. 1889) i Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji (klauzurowe, zał. 1896).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia