wał
 
Encyklopedia PWN
wał,
techn. element maszyny, osadzony w łożyskach i obracający się wokół swej osi, przeznaczony do przenoszenia momentu obrotowego;
w. ma zwykle przekrój kołowy; składa się z czopów ruchowych osadzonych w łożyskach, czopów spoczynkowych, na których są osadzone koła, tarcze, bębny lub wirniki, oraz odcinków swobodnych; w. można podzielić na proste (mające jedną oś geom.) i wykorbione (wał korbowy); w maszynie w. zależnie od funkcji nazywa się czynnymi (napędzajacymi), biernymi (napędzanymi), rozrządu itp.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia