uranu tlenki
 
Encyklopedia PWN
uranu tlenki,
dwuskładnikowe związki uranu z tlenem;
najważniejszymi t.u. są: l) tlenek uranu(VI), tritlenek uranu, UO3, żółty lub pomarańczowy proszek; ma właściwości amfoteryczne; roztwarza się w kwasach, tworząc sole uranylowe, zawierające jon , w zasadach — uraniany o wzorze ogólnym M2UO4 (M — atom jednowartościowego metalu); 2) tlenek uranu(IV, VI), oktatlenek triuranu, U3O8 (UO2 · 2UO3), najtrwalszy t.u.; oliwkowozielony, występuje w przyrodzie (o składzie niestechiometrycznym, uraninit); w temperaturze ok. 1300°C sublimuje. Znane są także: tlenek uranu(II) UO, tlenek uranu(IV), ditlenek uranu, UO2 — zasadowy, oraz nadtlenek uranu, wydzielający się w postaci uwodnionej UO4 · 2H2O (w temp. 100°C ulega rozkładowi, co wykorzystuje się do oczyszczania soli uranu).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia