unitarianizm
 
Encyklopedia PWN
unitarianizm,
jeden z odłamów protestantyzmu, głoszący antytrynitaryzm;
poglądy unitariańskie głosili w XVI w. m.in. J. Reuchlin, M. Servet, B. Ochino oraz bracia polscy (socynianizm); zwalczani zarówno przez katolików, jak i protestantów; współczesny unitarianizm uformował się poł. XVII–XVIII w. w Wielkiej Brytanii w wyniku działalności J. Biddle’a, Th. Lindseya i J. Priestleya, 1773 oficjalnie oddzielił się od anglikanizmu; współcz. wspólnoty unitariańskie ograniczają wiarę do głoszenia i stosowania zasad miłości Boga i bliźniego, kładą akcent na swobodę wyboru wyznania i tolerancję rel.; zorganizowani wg zasad kongregacjonalizmu; unitarianie są najliczniejsi w USA.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia