umma
 
Encyklopedia PWN
umma,
w islamie — społeczność wiernych, społeczność muzułmańska;
termin ten wywodzi się bezpośrednio z Koranu, gdzie oznacza wspólnotę wiernych pod przywództwem Mahometa (np. sura 3, 110; 4, 41 i 16, 89), a zatem gminę muzułmańską z Mekki; u. miała zastąpić likwidowane przez islam więzy społ.; święta księga islamu wskazuje jednak tylko ogólny sens terminu, którego szczegółowe interpretacje i wskazówki co do jej realizacji zostały rozwinięte w sunnie oraz przez późniejszych teologów islamu, wraz ze zmianą zasięgu u., która objęła cały kalifat; odejście od u., czyli wyrzeczenie się islamu, oznacza nie tylko zerwanie z religią, ale wyzbycie się wszelkich związków z Bogiem, dlatego podlega najwyższej karze; nowoż. próbą odtworzenia pierwotnej u. jest panislamizm.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia