ujęcie
 
Encyklopedia PWN
ujęcie,
film najmniejsza ruchoma cząstka dzieła film., jeden z podstawowych elementów jego dramaturgii;
odcinek taśmy film. z obrazem fotografowanym od startu kamery do momentu jej zatrzymania (lub też między 2 cięciami montażowymi).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia