ujazd
 
Encyklopedia PWN
ujazd, obejście, ochoza, łac. circuitio, circumequitatio,
w średniowieczu wyznaczenie granic włości prywatnej, dokonane przez panującego lub jego urzędnika w obecności mieszkańców opola;
miało na celu wyłączenie tego terytorium z opolnej wspólnoty użytków; współopolnicy, tj. członkowie związku sąsiedzkiego, z chwilą dokonania ujazdu tracili prawo do swobodnego użytkowania objętych nim terenów, np. zajmowania nieużytków, trzebienia lasu pod uprawy lub korzystania z barci; granice ujazdu były odpowiednio oznaczane, np. znakami na drzewach, kamieniach itp.; dokonywanie ujazdu pozostawiło nazwy miejscowe, jak Ujazd (Polska) czy Újezd, Újezdec (Czechy).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia