trzy jedności
 
Encyklopedia PWN
trzy jedności,
reguły określające w dramaturgii klasycyst. podstawowe zasady struktury utworu: 1) jedność akcji — zakładająca wyrazistą jednowątkowość fabuły; 2) jedność czasu — ograniczająca czas akcji dramatu do czasu przedstawienia (lub jednej doby); 3) jedność miejsca — dopuszczająca jedno miejsce akcji, względnie kilka, pod warunkiem zachowania przy zmianie miejsca prawdopodobieństwa związanego z ograniczeniami rozpiętości czasowej fabuły;
wywiedzione z Poetyki Arystotelesa, zostały przez teoretyków klasycyzmu uznane za normatywne; odrzucone w dramaturgii romantycznej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia