tezaurus
 
Encyklopedia PWN
tezaurus
[łac. thesaurus ‘skarb’, ‘kolekcja’ < gr. thēsaurós ‘magazyn’, ‘skarb(iec)’],
w leksykologii zbiór, składnica określonego języka, słownik;
np. Thesaurus linguae latinae R. Estienne’a.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia