termostat
 
Encyklopedia PWN
termostat
[gr.]:
1) urządzenie techn. utrzymujące w określonym obszarze, np. w komorze, wannie, naczyniu, metal. bloku, stałą temp. o dużej jednorodności (jednakową w całym danym obszarze), pomimo dopływu bądź odpływu ciepła z tego obszaru oraz oddziaływania czynników zakłócających, takich jak zmiany temp. w otoczeniu; t. składa się z izolacji cieplnej ograniczającej przepływ energii przez granicę izolowanego obszaru, systemu nagrzewania lub/i chłodzenia (zapewniającego doprowadzenie lub/i odprowadzenie wymaganej ilości ciepła), wyposażenia pomocniczego; t. stosuje się m.in. do wzorcowania i sprawdzania przyrządów do pomiaru temp., w komorach tropikalizacyjnych, w kriogenice;
2) coraz częściej używane określenie: a) termoregulatora stałowartościowego (np. w żelazkach, gdzie jest wymagana duża jednorodność temp. stopy, stosowanego już od lat 30. XX w.), b) urządzenia regulacyjnego ze stałowartościowym regulatorem temp. (zwykle gdy człon pomiarowy jest zintegrowany z członem wykonawczym, np. w elektr. przyrządach grzejnych).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia