termoregulator
 
Encyklopedia PWN
termoregulator
[gr.-łac.],
regulator temperatury,
urządzenie techn. (regulator) wykorzystywane do utrzymywania żądanej temperatury obiektu (np. pieca elektr. lub gazowego, komory tropikalizacyjnej);
w t. wyróżnia się człony: pomiarowy (np. czujnik termoelektr.), zadający (w którym sygnał zadający zostaje przetworzony na pośredniczącą wielkość, np. napięcie), formujący (w którym zostaje ukształtowany sygnał przekazywany do członu wykonawczego), wykonawczy (np. zawór), skąd wypływa do obiektu regulacji sygnał wyjściowy w postaci np. zmieniającej się w czasie ilości doprowadzanej energii elektr. albo ilości paliwa; t. stałowartościowy — sygnał zadający jest niezmienny w czasie i t. służy do stabilizacji temp., t. programowy — sygnał zadający jest z góry określoną funkcją czasu, t. nadążny — sygnał zadający jest zmienny w czasie, lecz w sposób z góry nie znany.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia