tarcza
 
Encyklopedia PWN
tarcza,
w kolejnictwie kształtowy lub świetlny element sygnalizacji;
rozróżnia się: t. ostrzegawcze (oznaczenie To) — ustawiane przed semaforem i uprzedzające, co wskazuje kolejny semafor (blokada kolejowa — rys.); t. manewrowe (Tm) — przekazujące sygnał zezwalający na jazdę po drodze lub zabraniający jej; t. zaporowe (Tz) — zabraniające lub zezwalające na wjazd na określony odcinek toru (np. na wagę, pod żuraw); t. drogowe (D) — ustawiane przez służby drogowe podczas prac na torach.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia