szok popytowy
 
Encyklopedia PWN
szok popytowy,
ekon. zmniejszenie popytu wywołane zmniejszeniem dochodów lub zmianą preferencji konsumentów.
Skutkiem szoku popytowego jest zmniejszenie ilości równowagi i ceny równowagi na danym rynku.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia