szereg Maclaurina
 
Encyklopedia PWN
szereg Maclaurina,
mat. szereg potęgowy postaci f(0) + f ′(0)/1! · x + ... + f (n)(0)/n! · xn + ...;
w postaci szeregu Maclaurina może być przedstawiona dowolna funkcja f(x) nieskończenie wiele razy różniczkowalna w otoczeniu zera; szereg Maclaurina jest szczególnym przypadkiem szeregu Taylora.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia