szatan
 
Encyklopedia PWN
szatan
[gr. satanás < hebr. sātān ‘przeciwnik’, ‘oskarżyciel’, ‘oszczerca’],
w Biblii oraz w chrześcijaństwie, judaizmie i islamie (szejtan) nadziemska istota wroga człowiekowi;
wg Księgi Hioba anioł oskarżający ludzi przed Bogiem (termin szatan oznacza przeciwnika, oskarżyciela, oszczercę); w późniejszych tradycjach bibl. diabeł kuszący do złego (utożsamiany z wężem z raju) i sprawca opętania; w rozwiniętej demonologii anioł zbuntowany przeciw Bogu, władca piekła (Lucyfer), czasem synonim ogółu diabłów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia