symbiotyczne wiązanie azotu
 
Encyklopedia PWN
symbiotyczne wiązanie azotu,
enzymatyczne wiązanie azotu atmosferycznego przez drobnoustroje współżyjące z roślinami;
polega na redukcji azotu do amoniaku, a następnie wbudowywaniu tego pierwiastka do związków organicznych; symbiontyczne wiązanie azotu jest warunkowane koniecznością współżycia drobnoustrojów z roślinami wyższymi; do najbardziej znanych drobnoustrojów wiążących azot należą tzw. bakterie brodawkowe współżyjące z roślinami motylkowatymi (bakterioryza); bakterie te mogą związać w ciągu roku 150–500 kg azotu na 1 ha; zdolnością do symbiontycznego wiązania azotu odznaczają się także promieniowce, np. z rodzaju Actinomyces, które współżyją z olszą; znane są też bakterie wiążące azot, które występują w drobnych naroślach rozmieszczonych na liściach niektórych roślin tropikalnych, m.in. z rodzaju PavettaPsychotria; niekiedy bakterie wiążące azot stymulują powstawanie narośli na łodygach roślin, np. na roślinach z rodzaju Myrrica.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia