syderofilne pierwiastki
 
Encyklopedia PWN
syderofilne pierwiastki,
żelazo oraz pierwiastki chem. mające mniejsze od niego powinowactwo chem. względem tlenu i siarki, wykazujące znaczną rozpuszczalność w stopach metalicznego żelaza;
do p.s. zalicza się, oprócz żelaza, kobalt, nikiel, platynowce; przypuszcza się, że pierwiastki te są skoncentrowane gł. w jądrze Ziemi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia