światła źródło
 
Encyklopedia PWN
światła źródło,
ciało wysyłające światło wytworzone w wyniku przemian energii (ź.ś. pierwotne) lub odbijające światło nań padające (ź.ś. wtórne);
pierwotnymi ź.ś. są ciała emitujące promieniowanie w wyniku reakcji termojądr. (gwiazdy, w tym Słońce), wzbudzenia termicznego (żarówka), elektr. (lampa wyładowcza), absorpcji promieniowania (lampa fluorescencyjna), reakcji chem. (niektóre organizmy żywe).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia