supletywizm
 
Encyklopedia PWN
supletywizm
[fr. supplétif < łac. suppleo ‘uzupełniam’],
tworzenie form fleksyjnych danego wyrazu na podstawie różnych tematów fleksyjnych; formy supletywnej nie można wyprowadzić z formy podstawowej za pomocą reguł fonetycznych; s. może być zupełny, wtedy tematy supletywne są całkowicie różne, np. dobrylepszy, człowiekludzie, bądź częściowy, gdy tematy są fonologicznie częściowo zbieżne, np. wiedzie-ćwie-m; s. występuje w niewielu wyrazach, ale są to wyrazy często używane:
człowiek ludzie, złygorszy, jestembędę.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia