strumień objętości
 
Encyklopedia PWN
strumień objętości (strumień masy, natężenie przepływu, wydatek),
objętość (masa) płynu przepływająca w jednostce czasu przez daną powierzchnię, np. przez przekrój poprzeczny przewodu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia