struktura
 
Encyklopedia PWN
struktura
[łac.],
filoz., metodol. rozmieszczenie elementów składowych oraz zespół relacji między nimi, charakterystyczny dla danego układu jako całości;
w węższym znaczeniu — sposób wzajemnego przyporządkowania elementów składowych i połączenia ich w pewną całość lub też system zależności między elementami danego układu oraz poszczególnymi elementami a całością układu; w naukach empirycznych struktura oznacza system związków i wzajemnych zależności między elementami danego układu, uwarunkowanych ich przynależnością do tego układu; w naukach biologicznych i humanistycznych pojęcia struktura używa się jako korelatu pojęcia całości, dlatego też strukturą nazywa się często zarówno wzajemne relacje elementów stanowiących całość, jak i określoną całość zbudowaną w pewien sposób z określonych elementów; w tych naukach ścisłemu i metodologicznie poprawnemu ujmowaniu zagadnień struktury przychodzi z pomocą aparat pojęciowy cybernetyki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia