straty hydrauliczne
 
Encyklopedia PWN
straty hydrauliczne,
straty energii mech. w przepływie płynu w przewodach i kanałach wynikające z rozpraszania energii kinetycznej.
W przepływie laminarnym strata energii jest bezpośrednim efektem pracy naprężeń stycznych powstających wskutek występowania tarcia wewn. (lepkości) płynu; w przepływie turbulentnym rozpraszanie energii jest skutkiem powstawania wirów, które z kolei rozpadając się, generują wiry o coraz mniejszych rozmiarach i im przekazują energię; rozpraszanie energii przez najmniejsze wiry jest spowodowane lepkością płynu (tzw. proces kaskady energii). W przepływie przez długie rury o stałym przekroju straty energii zachodzą gł. w wyniku działania naprężeń stycznych na ściance. W częściach przewodu, w których znajdują się lokalne przeszkody w przepływie (np. kolanka, zawory, kryzy, poszerzenia itp.), zachodzą lokalne straty energii. Zmiany przekroju i kierunku przepływu w tych miejscach są źródłem intensywnej turbulencji i zwiększenia strat energii mech. przez proces kaskady energii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia