staż pracy
 
Encyklopedia PWN
staż pracy,
czas pozostawania w stosunku pracy, od którego zależą określone uprawnienia pracownicze (np. okres wypowiedzenia, urlop wypoczynkowy, dodatek stażowy);
przepisy prawa pracy wiążą staż pracy z zatrudnieniem u jednego lub wielu pracodawców przy wykonywaniu określonej lub jakiejkolwiek pracy; do stażu pracy z mocy prawa dolicza się inne okresy niż pozostawania w stosunku pracy (np. czas trwania służby wojskowej, urlopu wychowawczego, działalności kombatanckiej, pracy nakładczej).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia