śródmieście
 
Encyklopedia PWN
śródmieście,
urb. historycznie ukształtowana centralna część miasta, administracyjnie i funkcjonalnie wyodrębniona jako dzielnica, powstała wokół zespołu staromiejskiego lub poza nim;
(na ogół o wysokim standardzie) z obiektami usługowymi i adm., występującymi tu najliczniej, a często też z obiektami przemysłowymi. W obecnym śródmieściu często zmienia się struktura funkcjonalno-przestrzenna: obok zespołów mieszkaniowych powstaje centrum, tj. ośr. usługowy najwyższego stopnia w danym mieście, koncentrujący obiekty handl., gastronomiczne, rzemiosła, kultury, rozrywki, administracji; miejsce najwyższej aktywności gosp., kult., najczęstszych kontaktów społ.; strefa miasta o największej w ciągu doby liczbie użytkowników.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia