spektralne przyrządy
 
Encyklopedia PWN
spektralne przyrządy,
grupa przyrządów do otrzymywania i badania różnego rodzaju widm, np. optycznego, rentgenowskiego, radiowego, dźwięku, energii (pędu) cząstek (np. elektronów, neutronów, cząstek α; spektrometr cząstek);
spektrometry cząstek). Zasadniczymi częściami większości przyrządów spektralnych są: element rozszczepiający (np. pryzmat, siatka dyfrakcyjna, pole magnet.) oraz urządzenie do obserwacji lub rejestracji widma (np. oko, płyta fot., termoelement, miernik częst. impulsów, odbiornik wielokanałowy). Wielkościami charakteryzującymi przyrządy spektralne są: zdolność rozdzielcza, dyspersja, zakres widmowy (tzn. zakres mierzonych wartości długości fal, energii cząstek). Ważną grupę stanowią opt. przyrządy spektralne, należą do nich m.in.: spektroskopy, spektrometry, spektrografy, spektrofotometry.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia