spektrometr cząstek
 
Encyklopedia PWN
spektrometr cząstek,
przyrząd służący do badania widma energii cząstek;
budowa i zasada działania spektrometru cząstek są różne i zależą od właściwości badanego promieniowania i jego widma energii; istnieją spektrometry α, spektrometry β (stosowane również do badania promieniowania γ przez rejestrację elektronów wtórnych), spektrometry γ oraz spektrometry neutronów; w zależności od zasady działania rozróżnia się m.in.: spektrometry cząstek magnet., elektrostat., jonizacyjne, scyntylacyjne i dyfrakcyjne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia