sektor prywatny
 
Encyklopedia PWN
sektor prywatny,
ekon. ogół transakcji ekonomicznych zawieranych przez osoby fizyczne i firmy będące ich własnością;
w Polsce sektor prywatny obejmuje podmioty o własności prywatnej, zaganicznej i mieszanej z przewagą kapitału prywatnego; funkcjonują one w następujących formach prawno-organizacyjnych: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółdzielnie, organizacje społeczne, partie polityczne, związki zawodowe, stowarzyszenia, spółki prawa handlowego, fundacje, jednostki samorządu gospodarczego i związkowego, jednostki organizacji wyznaniowych, przedstawicielstwa firm zagranicznych, przedsiębiorstwa zagr. drobnej wytwórczości, spółki z udziałem kapitału zagranicznego, spółki z przewagą kapitału prywatnego; w wyniku procesu transformacji systemowej sektor prywatny w Polsce szybko się rozwija.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia