sekretarz stanu
 
Encyklopedia PWN
sekretarz stanu,
stanowisko w hierarchii rządowej o różnym znaczeniu w poszczególnych systemach ustrojowych;
w Wielkiej Brytanii — najwyższy rangą, po premierze, członek rządu wchodzący w skład gabinetu; w USA — odpowiednik min. spraw zagranicznych; w Niemczech i w V Republice we Francji — zast. ministra; w Polsce — najwyższy rangą urzędnik w ministerstwie lub w Kancelarii prezesa Rady Ministrów lub ranga pełnomocnika rządu do określonych spraw; w Watykanie — min. spraw zagranicznych pełniący również funkcje pierwszego ministra.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia