samozapłon
 
Encyklopedia PWN
samozapłon,
samorzutne zapoczątkowanie spalania, nie wymagające inicjującego działania iskry elektr. lub płomienia;
może nastąpić w mieszaninach gazów, cieczy palnych oraz niektórych ciał stałych (np. piroforyczne substancje) z tlenem lub powietrzem; najniższa temperatura, mierzona w warunkach standardowych, w której substancje palne w obecności powietrza (lub tlenu) ulegają s., jest zw. temperaturą s.; np. temperatura s. w powietrzu eteru dietylowego wynosi 193°C, benzyny — 300°C, a koksu — ok. 550°C; zjawisko s. wykorzystuje się w silnikach o zapłonie samoczynnym i niektórych silnikach rakietowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia