samorząd gospodarczy
 
Encyklopedia PWN
samorząd gospodarczy,
w Polsce organizacyjna forma zrzeszania się podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, oparta na zasadzie dobrowolności;
powstał w celu reprezentowania ich interesów wobec władz państwowych oraz uczestniczenia w tworzeniu norm prawnych dotyczących wykonywania działalności gospodarczej, a także dbania o należytą jakość i rzetelność działalności prowadzonej przez zrzeszone w samorządzie gospodarczym osoby i podmioty gospodarcze (cechy, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze oraz spółdzielnie rzemieślnicze); zarówno izby gospodarcze, jak i organizacje samorządu rzemieślniczego utraciły większość cech typowych samorządu, stając się dobrowolnymi zrzeszeniami wykonującymi funkcje administracji publicznej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia