równoważnik cieplny pracy
 
Encyklopedia PWN
równoważnik cieplny pracy, A,
fiz. stosunek ilości ciepła Q do równoważnej mu pracy W, A = Q/W;
jest równy odwrotności mechanicznego równoważnika ciepła, tj. 0,2386 cal/J (dla Q wyrażanej w kaloriach, W — w dżulach); przy obecnie obowiązującym układzie jednostek miar SI A = 1 (QW wyrażone w dżulach).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia