„rolniki”
 
Encyklopedia PWN
„rolniki”,
nazwa powiatowych rolniczych spółdzielni zaopatrzenia i zbytu organizowanych w Poznańskiem pod zaborem pruskim;
pierwszy „Rolnik” został założony 1900 w Mogilnie przez księdza P. Wawrzyniaka; zadaniem spółdzielni „Rolnik”, zrzeszających głównie zamożnych chłopów, było zaopatrywanie gospodarstw w środki produkcji oraz zbyt zboża i ziemniaków; spółdzielnie „Rolnik” miały znaczny udział w ekonomicznej walce z uprzywilejowaną przez politykę gospodarczą ludnością niemiecką w Wielkopolsce; stanowiły prototyp spółdzielni rolniczo-handlowych, rozwijających się w II Rzeczypospolitej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia