rezerwy obowiązkowe
 
Encyklopedia PWN
rezerwy obowiązkowe,
ekon. wkłady banków komercyjnych gromadzone w banku centralnym na jego żądanie;
wysokość rezerw oobowiązkowych jest określana wielkością stopy procentowej rezerw obowiązkowych, którą oblicza się w stosunku do zgromadzonych wkładów; wysokość stopy procentowej nie jest stała, zależy od polityki pieniężnej banku centralnego w danym okresie; własne rezerwy obowiązkowe gromadzą wszystkie banki, niezależnie od tej deponowanej w banku centralnym i występuje ona w postaci oprocentowanej rezerwy obowiązkowej, nieoprocentowanej rezerwy obowiązkowej oraz zapasu gotówki (w Polsce nie więcej niż 50% łącznej rezerwy obowiązkowej); wzrost rezerw obowiązkowych powoduje zmniejszenie możliwości kredytowych banków.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia